HISTORIE MUZEA

Vrbasovo muzeum založil Jakub Vrbas (* 14. 8. 1858 Klobouky u Brna, + 26. 7. 1952 Ždánice).

Od r. 1880 učitel ve Ždánicích, sběratel lidových písní, říkadel a her z oblasti Ždánicka, Kloboucka a Břeclavska. V kulturně osvětové činnosti se věnoval hlavně Ždánicím a rodným Kloboukám, usiloval o zachování lidového kroje, tance, písní, zvyků, tradic. Studoval historii regionu, sbíral památky, starožitnosti, výtvory lidového umění a archeologické nálezy, aby je později věnoval muzeu ve Ždánicích.

Sbírka byla veřejnosti zpřístupněna od r. 1938 ve dvou místnostech Vrbasova domu, od  11. 8. 1940 v prostorách bývalé radnice a po druhé světové válce byla  instalována do přízemních prostor jižního křídla ždánického zámku a současně doplněna o původní mobiliář zámku a zámecké vily. Slavnostní otevření muzea v zámku proběhlo 21. 10. 1946.

V roce 1954 bylo ždánické muzeum v rámci celostátní reorganizace muzejní sítě převedeno pod Okresní národní výbor v Kyjově a sloučeno s okresním muzeem kyjovským jako jeho pobočka s určitým stupněm samostatnosti. Od r. 1960 se v rámci reorganizace krajů a okresů formálně stalo detašovanou expozicí Muzea Hodonínska, s názvem Okresní muzeum Hodonín, pobočka Ždánice. Tento stav setrval do 31. 12. 1993. Od 1. 1. 1994 se zřizovatelem muzea stalo město Ždánice.           

     


Vytvořte si webové stránky zdarma!