VELIKONOCE V ZÁMECKÉM PARKU 

Vrbasovo muzeum děkuje všem, kteří podpořili tuto akci. Hlavně dětem ze školní družiny ve Ždánicích, kteří velikonoční výstavu připravily a jejich vychovatelkám paní Haně Košutové a paní Pavlíně Drozdové. Děkuji také paní starostce Ing. Kateřině Klapkové PhD., MBA, bez jejíž podpory by akce nevznikla. Poděkování patří také účastníkům velikonočního hrkání, paní Janě Duroňové za zapůjčení velikonočních klepačů a v neposlední řadě děkuji paní Marii Jetelinové za tvarohové koláče, po kterých se jen zaprášilo.

Pro atraktivnější zprostředkování informací a aktivní zapojení návštěvníků do expozice byly v muzeu instalovány tři informační dotykové kiosky. Dva z nich budou sloužit k prezentaci historie našeho města, včetně historických fotografií a třetí je věnován k zábavě dětem. Formou kvízových otázek a her si mohou malí návštěvníci doplnit znalosti z naší expozice. Tento projekt se uskutečnil v rámci projektu, podpořeného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím SZIF, s podporou MAS Kyjovské Slovácko v pohybu z. s.


Vrbasovo muzeum má ve svých expozicích od 19. 7. 2023 pro děti připravený zábavný kufřík plný kvízů      a hádanek, díky kterému se mohou malí návštěvníci proměnit v roli detektiva, jehož cílem je zjistit majitele záhadné fotografie. Hra je vhodná pro děti I. stupně ZŠ, mladší děti si mohou přizvat na pomoc své starší kamarády nebo rodiče a prarodiče. Těšíme se na vás:-)                                                                                                Autorkou projektu je paní Zdena Šutriepková, tč. studentka PdF UP Olomouc - obor Edukace v kultuře, které tímto děkujeme.


Vytvořte si webové stránky zdarma!